مجوز پیش فروش

بازوی فنی اجرایی گروه تدوین کنندگان کتاب دستورالعمل سیستم ساختمانی سبک فولادی برای چاپ دوم کتاب

استقبال از علاقمندان

گروه تدوین کنندگان برای انجام ویرایش دوم کتاب فوق در حال رایزنی میباشد لذا از علاقمندان به ارایه نتایج مطالعات و تحقیقات خود برای درج در کتاب فوق استقبال میکند

پایدار گستر ساختمان سبک فولادی


زمینه فعالیت:

زمینه های فعالیت این شرکت بومی سازی فناوری نوین سیستم ساختمانی سبک فولادی در صنعت ساختمان سازی کشور و منطقه می باشد. این سیستم ساختمانی براساس اهداف توسعه پایدار در صنعت ساختمان سازی کشورهای توسعه یافته شکل گرفته است. شرکت پایدار گستر برای انتقال و پیاده سازی این فناوری خدمات مهندسی و اجرا را در قالب کنسرسیوم ارائه می نماید.


 محصولات:

خدمات ومحصولات این شرکت تهیه طرح، کنترل، نظارت بر اجرا و مدیریت اجرای سیستم ساختمانی سبک فولادی براساس دستورالعمل تدوین شده توسط اعضای شرکت که از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده می باشد.


دستاوردها و افتخارات:

امتیاز تدوین دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم با مدیریت مدیرعامل شرکت که در قالب نشریات شماره 612 و 613 سازمان مدیریت به صنعت ساختمان سازی کشور ابلاغ شده است.
کسبTRL 8 از 9 در سامانه تعیین سطح آمادگی فناوری شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار (آذر ماه 1394)

تاریخچه و فعالیت های شرکت

پایدار گستر ساختمان سبک فولادیپایدار گستر ساختمان سبک فولادیمدیر عامل شرکت که مجری طرح تدوین دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم ساختمانی LSF میباشد برای همکاری با شرکتهای فعال در این زمینه جهت بهرهبرداری اصولی از دستورالعمل فوق اقدام به تاسیس شرکت مادر تخصصی مهندسین مشاور در پارک علم و فناوری فارس نمود. این شرکت با توجه به تعریف جایگاه فوق در این فناوری توانست با کمک اعضای محترم تدوین کننده دستورالعمل طراحی و نظارت پروژههایی را در سطح کشور انجام دهد. از آنجاکه این دستورالعمل برای اولین بار در کشور برای یک سیستم ساختمانی تهیه گردیده بود از طرف صنعت ساختمان سازی کشور مورد استقبال و حمایت خوبی برای چاپ و پخش قرار گرفت. با توجه به سیاستهای تعریف شده در این شرکت تلاش ما برای همکاری با تولیدکنندگان مصالح ساختمانی، طراحان، ...

ادامه مطلب...
سیستم ساختمانی سبک فولادی دوستدار محیط زیست. قطعات فولادی سرد نورد شده آینده صنعت ساختمان. دستیابی به توسعه پایدار در صنعت ساختمان با استفاده از تکنولوژی پایدار سیستم ساخت و ساز خشک و سبک.

حامیان

پارک علم و فناوری فارس
نظام مهندسی استان فارس
کناف ایران
سازمان برنامه ریزی
تحقیق و مسکن
سازمان ملی زمین و مسکن
انجمن مفاخر معماری
هفت الماس
هوشمند سازه
فولاد پایه