ساختمان در ابوظبی

ساختمان آپارتمانی با سیستم نیوزلندی در ابوظبی.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA